Nu op IsGeschiedenis (300.000 unieke bezoekers per maand)

Robin Hood: van historische bandiet tot fictionele held

‘We are all Robin Hood’, roepen de bendeleden van de befaamde vogelvrije na zijn dood aan het einde van de recente BBC-serie over Robin Hood. Wellicht zitten ze hiermee dicht in de buurt van de historische werkelijkheid. Een van de theorieën over de ontstaansgeschiedenis van Robin Hood is namelijk dat de naam breed verspreid was en op talloze vogelvrijen sloeg, die de naam uit eigen initiatief hadden overgenomen of door wetsdienaars dan wel de bevolking zo werden genoemd.

Talloze figuren uit de Middeleeuwen kunnen in verband worden gebracht met Robin Hood. De voornaam was een verbastering van Robert en de achternaam een veelvoorkomende bijnaam, refererend aan hout, of aan iemand die een hoed maakte of droeg. Door de eeuwen heen zijn er ontelbare toneelstukken, romans en kronieken gewijd aan Robin Hood, waardoor nauwelijks duidelijk is waar de oorsprong van het verhaal ligt.

Historisch figuur Robin Hood

Enkele mogelijke aanknopingspunten voor een bestaand historisch figuur zijn de locatie (Sherwood Forest, Nottingham) en de in het verhaal genoemde koningen Richard I (Leeuwenhart) en Jan zonder Land. In de bronnen wordt echter niemand genoemd die overeenkomt met het personage Robin Hood zoals wij hem kennen. Dit betekent echter niet dat er nooit zo iemand bestaan heeft. In alle waarschijnlijkheid was zo’n persoon echter geen vrijgevige strijder voor gerechtigheid maar een edelman die niets erfde (niet de eerste zoon was) of een crimineel die zijn toevlucht zocht in het bos.

Verder lezen?