Hoofdredacteur voor De Levende Natuur gezocht

Wie geeft de komende jaren De Levende Natuur inhoud en vorm? Vanwege het afscheid van de huidige hoofdredacteur zijn wij per december 2021 op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

De Levende Natuur is hét tijdschrift voor zowel professionals als alle andere geïnteresseerden in natuurbeheer en ecologie. Artikelen en bijdragen van een hoge kwaliteit en flinke diepgang is ons kenmerk, maar er is ook volop ruimte voor korte bijdragen en opinies. De Levende Natuur wordt uitgegeven door stichting De Levende Natuur en uitgeverij Virtùmedia. Er zijn nauwe banden met onder meer terreinbeheerders, onderzoeksinstanties, adviesbureaus, opleidingen/universiteiten en de soortenorganisaties.

De hoofdredacteur zet de koers uit, stuurt het proces om tot een goed tijdschrift te komen en geeft leiding aan de redactie. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de uitgave. Daarnaast is er nog een algemene redactie-ondersteuning. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het regelmatig verschijnen van DLN, waarbij de inhoud  voldoet aan de vastgestelde doelstelling. De redactie bestaat uit professionals op het gebied van ecologie, natuurbeheer en natuurbehoud, die op vrijwillige basis hun bijdrage leveren aan het tijdschrift. Het bestuur is eindverantwoordelijk en zorgt voor de continuïteit, met name ook financieel. Uitgeverij Virtùmedia zorgt voor de productie van het tijdschrift en adviseert het bestuur over de koers.

Wat wij vragen:

  • Ruime kennis van en ervaring met ecologie en natuurbeheer.
  • Bewezen journalistieke vaardigheden.
  • Een bestaand netwerk en goede netwerkvaardigheden.
  • Visie op het maken van (vak)tijdschriften.

 Wat wij bieden:

  • De kans om 6 keer per jaar een fantastisch natuurblad in elkaar te zetten.
  • De mogelijkheid om de lange termijn koers van De Levende Natuur mede vorm te geven.
  • Onderdeel uitmaken van een springlevend ‘instituut’ met een uitstekende reputatie.
  • De kans om leiding te geven aan een redactie met een zeer brede kennis van natuur.
  • Een freelance aanstelling.
  • Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Karin Albers, voorzitter bestuur De Levende Natuur; voorzitter@delevendenatuur.nl

Wij ontvangen graag uw motivatie en CV, bij voorkeur voor 15 september en uiterlijk 10 oktober, via bestuur@delevendenatuur.nl.