Bijenhouden

Bijenhouden 6 2021

BIJENhouden is het ledenblad van de NBV

Bijenhouden biedt in elke editie een gevarieerd aanbod aan artikelen. Daarin komt zowel de vakmatige kant van het bijenhouden aan bod als wat er speelt binnen de vereniging van imkers. Er is veel aandacht voor de praktijk van het houden van bijen in de verschillende seizoenen.