Sales

Een ander specialisme is advertentieacquisitie. Dat doen we voor onze eigen bladen; bijvoorbeeld Bergen MagazineDans Magazine en Schrijven Magazine en ook voor uitgaven van derden, bijvoorbeeld voor het Nederlands Film Festival, Geschiedenis Magazine, Stadswerk magazine en Por Favor.

Wilt u adverteren in een van onze bladen? Of heeft u een project dat meer advertentieomzet nodig heeft?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.