Amphora

Amphora 4 2021

Amphora is een mededelingenblad van De Vereniging van het Gymnasium. De vereniging ziet het als haar bescheiden taak deze ontwikkelingen te signaleren, o.a. in haar mededelingenblad Amphora, en te wijzen op de ernstige risico’s ervan. Zij wenst een maatschappelijke discussie te stimuleren en medestanders van het verenigingsstandpunt bijeen te brengen.