Amstelodamum

Amstelodamum 2 2022

Het Genootschap Amstelodamum stelt zich ten doel de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen.

Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseert excursies, symposia en in de maand oktober lunchlezingen. De eerste belangrijke en succesvolle actie van het in 1900 opgerichte Genootschap Amstelodamum was het voorkomen van de demping van de Reguliersgracht. In de loop van de eeuw dat wij bestaan is het accent steeds meer komen te liggen op de bestudering van de geschiedenis van Amsterdam. Daarnaast blijft het genootschap zich inzetten bij bedreiging van het culturele erfgoed van Amsterdam en voor een zorgvuldig en verantwoord monumentenbeheer. Voor slechts € 62,50 per jaar wordt u lid van Amstelodamum en ontvangt u jaarlijks vier tijdschriften en een boek over een Amsterdamse onderwerp. Ook kunt u deelnemen aan excursies, symposia en lezingen. Een digitaal abonnement  kost € 40,- per jaar, voor studenten € 19,-